nun amari a cu t`ama è gran piccatu, amari a cu non t` ama è tempu perso .